24.06.2012

Førebuingar

Nå er det under 2 veker til termin! Det er mykje som skal tenkjast på, men eg trur me skal væra nokså klar om ho skulle kome nå:) Eg har til og med fått ei flott bleiekake frå kollegaer, så bleier har me i alle fall:)